Susunan Pengurus Yayasan

  1. Pembina                                  : D K.H. Ahmad arsyad Muhammadun
  2. Pengurus

Ketua                                          :  K.H. Hilal Muharram, ST.

Wakil Ketua                              :  Mu’linatul Khuriyah

Sekretaris                                  :  Ibu Nyai Kholida Aululia

Bendahara                                :  Ibu Nyai Siti Amanah, SE.

 

Direktur Bidang Pendidikan                  : Khabibi Muhammad   Luthfi, M.Hum.

Direktur Bidang Sosial-Keagamaan    : H. Juwadi

Direktur Bidang Ekonomi                       : Furaida Ayu Musyrifa, S.Pd.I

Ketua Bidang Administrasi                    : Khilyatus Shoimah, Amd. Keb.

Ketua Bidang Humas                               : Abdul Muid

Ketua Bidang Kerjasama                         : Dwi Hartanto, ST.

     3. Pengawas                                 :  Ibu Nyai Siti Faizah